Inaugural lecture Chris Elbers

Door meten beter weten

In zijn oratie gaat Chris Elbers ‘op zoek naar de juiste maat’ bij het onderzoek in ontwikkelingslanden. Zulke maten, zoals statistieken over armoede en ongelijkheid, zijn belangrijk voor het formuleren van beleid en het aanbrengen van prioriteiten, maar ook voor het volgen van ontwikkelingen.

De millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn een goed voorbeeld van de belangrijke rol die een duidelijke maatstaf kan spelen: met de millenniumdoelstellingen hebben landen zich verplicht voor het jaar 2015 humanitaire en sociaaleconomische doelstellingen voor de wereld te bereiken. Een groot deel van die doelstellingen heeft een ondubbelzinnige kwantitatieve formulering.

Elbers benadrukt dat de juiste maat een grondige theoretische en empirische fundering dient te hebben. Hij zet zich echter af tegen de neiging van sommige economen om op basis van louter theoretische overwegingen conclusies te trekken die belangrijke beleidsrelevantie hebben: empirisch onderzoek kan niet worden overgeslagen. In zijn oratie worden enige voorbeelden besproken uit delen van de ontwikkelingseconomie waarin Elbers zelf actief is. Daarbij komt de ongelijke verdeling van welvaart in Zuid-Afrika ter sprake, in het bijzonder het etnische profiel achter die ongelijkheid en de relatie tussen ongelijkheid en persoonlijke veiligheid. Dit voorbeeld laat zien dat de resultaten van empirisch onderzoek ten opzichte van theoretisch onderzoek aanzienlijke meerwaarde kunnen hebben. Tot slot blikt Elbers vooruit op de samenwerking met collega-economen in Zuid-Afrika.