People

VU University
Department of Spatial Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam

Scientific coordinator i-PriSM: Erik Verhoef

Researchers:
Jos van Ommeren
Jasper Knockaert

Project manager:
Hadewijch van Delft


Delft University of Technology
Department of Civil Engineering and Geosciences:

Project leader:
Rob van Nes

Researchers:
Erik-Sander Smits


Groningen University
Department of Psychology:
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen

Project leader:
Linda Steg

Researchers:
Jan Willem Bolderdijk


Delft University of Technology
Department of Technology, Policy and Management
PO Box 5048
2600 GA Delft

Project leader:
Bert van Wee

Researchers:
Jan-Anne Annema
Özgül Ardiç

 

USER GROUP

Rudie de Bruin, Ministerie Infrastructuur en Milieu
Menno de Bruyn, Nederlandse Spoorwegen
Ton Buffing, Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, Gemeente Amsterdam
Henk Driessen, Stadsregio Arnhem Nijmegen
Patrick van Norden, Stadsgewest Haaglanden
Pauline Wortelboer, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)